Wet om op te houden met kolen

GroenLinks wil het gebruik van kolen voor de opwekking van energie zo duur maken dat kolencentrales onrendabel worden. Dat is volgens de partij nodig geworden nu er binnen de Europese Unie te vrijblijvende afspraken zouden zijn gemaakt over het minder vervuilend maken van de centrales. De partij speculeerde al langer op het wetsvoorstel, maar zal morgen, bij een Kamerdebat over de Europese klimaatplannen, een wetsvoorstel indienen. Vanmiddag gaat het voorstel voor advies naar de Raad van State.

Het plan moet de bouw van nieuwe kolencentrales voorkomen. Het kabinet heeft vergunningen voor vier nieuwe centrales verstrekt. Volgens GroenLinks stoten vijf van zulke centrales evenveel uit als alle auto’s in Nederland tezamen. Initiatiefnemer Wijnand Duyvendak meent dat de bovengemiddelde vervuiling op gespannen voet staat met de klimaatambities van het kabinet. „Minister Cramer kan zich niet langer achter de EU verschuilen”. Hij meent dat de minister ook andere plannen van haar om de milieuvervuiling te verlagen moet aanpassen nu in Brussel minder verstrekkende afspraken zijn gemaakt dan verwacht.

Gascentrales zijn minder vervuilend dan kolencentrales, maar de voorraden hiervan zijn beperkt. Energieproducenten kiezen vaker voor kolen omdat daarvan meer voorraad aanwezig is. Bovendien zijn ze verspreid over alle continenten, waardoor de geopolitieke risico’s kleiner zijn. Rotterdam ging eind vorig jaar akkoord met de bouw van een kolencentrale door Electrabel.