Weinig effect antidepressiva

rotterdam, 26 febr. De in Nederland meest gebruikte antidepressiva, de zogeheten SSRI`s, werken niet veel beter dan een placebo. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van 35, deels ongepubliceerde, studies. Pagina 8