Superkapitalisme juist goed voor de wereld

Sommige economen zien het superkapitalisme als een bedreiging voor de democratie. Maar creatief kapitalisme komt juist ten goede aan iedereen, vindt Paul van Seters.

Het kapitalisme is wereldwijd bezig aan een onstuitbare opmars. Over de verdiensten van deze ontwikkeling zijn de experts het onderling echter niet eens. De prominente Amerikaanse econoom Robert Reich, minister van Arbeid onder Bill Clinton, spreekt over superkapitalisme in zijn nieuwe boek Supercapitalism: The Transformation of Business, Democracy and Everyday Life. Hij beschouwt dit agressieve kapitalisme vooral als een levensgevaarlijke bedreiging voor onze democratie.

Bill Gates, oprichter van Microsoft en waarschijnlijk de bekendste ondernemer op aarde, benadrukt daarentegen de positieve kanten van wat hij in een recente toespraak op het World Economic Forum in Davos omschreef als ‘creatief kapitalisme’.

De progressieve econoom Reich en de verlichte kapitalist Gates verschillen diepgaand met elkaar van mening over de plaats van het bedrijfsleven in de 21ste eeuw. Reich, onlangs in ons land voor de presentatie van de Nederlandse vertaling van zijn boek, stelt dat de wereldeconomie in een nieuwe fase is beland, dat het mondiale kapitaal regeert, en dat bedrijven zich onder invloed daarvan uitsluitend richten op winstmaximalisatie. Verantwoordelijkheid voor maatschappelijke waarden of het milieu speelt daarbij geen enkele rol.

Bedrijven zijn volgens Reich per definitie niet moreel en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ is voor hem daarom weinig meer dan flauwekul. De ravage die het superkapitalisme overal aanricht, kan alleen maar gekenterd worden door een versterking van onze publieke instituties. Daartoe moeten mensen zich minder als ‘consumenten’ en meer als ‘burgers’ gaan gedragen.

Voor Gates ligt de uitdaging voor bedrijven onder deze omstandigheden van globalisering nu juist in hun rol als ‘corporate citizens’. Met andere woorden, wat Reich onmogelijk acht is voor Gates het vanzelfsprekende uitgangspunt. Creatief kapitalisme betekent voor Gates met name de volgende twee dingen.

In de eerste plaats moet het kapitalisme zich inzetten voor de oplossing van de zogenoemde mondiale kwesties: armoede, klimaatverandering, migratie, gezondheid, kinderarbeid etc. Tot op heden zijn de verdiensten van het kapitalisme veel te eenzijdig terechtgekomen bij het welvarende deel van de wereld. Het kapitalisme doet zichzelf daarmee schromelijk tekort, maar heeft tegelijkertijd een morele taak op dit gebied.

In de tweede plaats wordt creatief kapitalisme à la Gates gekenmerkt door een benadering waarbij overheden en maatschappelijke organisaties nauw samenwerken met bedrijven. Bedrijven kunnen de uitdaging van de mondiale problemen niet in hun eentje aan, maar hebben daarvoor actieve steun en betrokkenheid nodig van de publieke sector en de civil society.

Met zijn pleidooi voor nieuwe vormen van maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen staat Gates niet alleen. Het is opvallend hoezeer de afgelopen tijd in allerlei media wordt gerapporteerd over deze nieuwe trend. In november jl. publiceerde Het Financieele Dagblad een special over duurzaam ondernemen onder de titel ‘Duurzaam duurt het langst’. De kern van de boodschap in het FD was: ‘Duurzaamheid is de politieke correctheid voorbij’. Hetzelfde geluid viel te beluisteren in een speciaal katern over ‘Duurzaam Ondernemen’ dat ongeveer tegelijkertijd werd uitgebracht door FEM Business.

Maar het meest opvallend in dit koor is het speciale rapport van 14 pagina’s over ‘corporate social responsibility’ in The Economist van 17 januari jl. onder de veelzeggende titel ‘Just good business’.

Duurzaam ondernemen is blijkbaar een belangrijk station gepasseerd: het wordt uiterst serieus genomen in media die nauw verwant zijn aan het bedrijfsleven en die zich in het verleden vaak schouderophalend of cynisch van dit onderwerp afmaakten.

Van bijzondere betekenis is wat The Economist omschrijft als ‘een van de belangrijkste trends’ in dit verband: nieuwe vormen van samenwerking tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties (ngo’s). Het blad geeft een aantal voorbeelden van deze zogenoemde ‘multi-stakeholder initiatieven’: Extractive Industries Transparency Initiative, Equator Principles, Kimberley Process, Forest Stewardship Council, Business Leaders Initiative on Human Rights, Ethical Trading Initiative.

In diverse interviews heeft Reich erop gewezen dat hij in Nederland steeds mensen tegenkwam die hem zeiden „dat bedrijven hier meer sociale verantwoordelijkheid aan de dag leggen dan bedrijven in de Verenigde Staten”. „Dat is mooi”, was zijn reactie daarop steevast, „maar ik vrees dat het voor die Nederlandse bedrijven lastiger zal worden dat vol te houden als gevolg van de wetten van het superkapitalisme”.

Reich slaat de plank hier lelijk mis. Er is in dit opzicht weinig of geen verschil tussen Nederland en de Verenigde Staten. En er schuilt overduidelijk veel meer creativiteit in het kapitalisme dan hij beweert. Reich zou een abonnement moeten nemen op The Economist, of beter nog, een afspraak maken met Bill Gates.

Paul van Seters is hoogleraar globalisering en duurzame ontwikkeling aan de Tias Nimbas Business School, Universiteit van Tilburg.

De Nederlandse vertaling van het boek van Robert Reich heet Superkapitalisme en de bedreiging voor onze democratie.

    • Paul van Seters