Rumoer onder filosofen

Een ander adres krijgen maar toch in je eigen huis blijven. Het kan in Amsterdam-West. Het geeft de bewoners van de filosofenbuurt wel extra gedoe. Oudere bewoners en mensen die geen Nederlands spreken snappen er niets van.

Nummer 4 in Schopenhauerhof dat op 3 maart nummer 40 wordt. Foto Hugo Hoes Hoes, Hugo

„Ze weten niet hoeveel werk ze de mensen bezorgen”, zegt Johanna Kleton, „opstalverzekering, thuiszorg, alles moet veranderd worden.”

Terwijl het geluid van heimachines haar woning binnendringt zoekt de Amsterdamse in haar administratie naar adressen van personen en instellingen die ze op de hoogte moet brengen van haar onverwachte en ongewenste nieuwe adres.

Kleton moet verhuizen, althans op papier. Ze krijgt een nieuw huisnummer en een nieuwe postcode omdat haar straat, het Schopenhauerhof in de filosofenbuurt in Amsterdam-West, langer wordt. Helaas niet aan het einde, als je daar al van kunt spreken bij een hof, maar aan het begin. „Twintig jaar heb ik op 4 gewoond, dat wordt nu 40. Ook krijg ik een nieuwe postcode. Het was 1064 XA en wordt 1064 VZ.” Het Schopenhauerhof ligt in een stadsvernieuwingsgebied en wordt uitgebreid met een blok nieuwbouwhuizen. Dat verrijst op de plek van een onlangs gesloopte flat, die echter altijd in de Descartesstraat stond.

Maar dit kavel komt bij het Schopenhauerhof met alle gevolgen van dien. Begin februari kregen Kleton en de rest van de straat te horen dat ze daarom vanaf 3 maart op een ander adres wonen. Een raadsbesluit uit december. Kleton: „Dat hadden ze wel eerder mogen melden. We krijgen hier slechts een maand voor. Vooral oudere buurtbewoners en diegene die geen Nederlands spreken snappen er niets van. Het wordt een puinhoop.”

Om dat te voorkomen heeft het stadsdeel alle bewoners een stapeltje verhuiskaarten van de TNT Post gebracht en wat vrolijke ansichtkaarten met de boodschap dat er verhuisd gaat worden.

Wie desondanks toch nog vragen heeft kan altijd terecht bij buurtcoördinator André Ormskerk. Die verwacht vooralsnog geen problemen. En hij spreekt uit eigen ervaring. „Ik heb er pas een paar bewoners over gehoord. Zelf woonde ik in Suriname tot mijn tiende altijd op nummer 15, waarna het opeens 19 werd. Geen idee waarom, waarschijnlijk was er een foutje gemaakt. Die dingen gebeuren; hoort bij het leven.”

En in de filosofenbuurt gaat dat vaker gebeuren, zegt Wiebe van der Veen. Hij is er projectleider en zijn naam stond onder de brief waarmee het stadsdeel de bewoners inlichtte over hun plotselinge verhuizing.

Hij heeft een duidelijke verklaring waarom bewoners pas zo laat op de hoogte werden gebracht. „Het raadsbesluit over het omnummeren werd in december genomen. Daarna moesten er nog postcodes aan de nieuwe nummers worden toegekend en dat duurde anderhalve maand. We hadden de bewoners wel eerder kunnen informeren over hun nieuwe nummer maar dan zouden we ze daarna weer een brief moeten sturen over hun nieuwe postcode. Dat zou extra verwarring veroorzaken.”

Projectleider Van der Veen verwacht dat bewoners genoeg tijd voor hun ‘verhuizing’ hebben. „In principe verhuizen ze ook niet, men houdt dezelfde brievenbus. Mocht uit onze evaluatie blijken dat een maand te kort is, dan doen we het de volgende keer anders.”

De volgende keer? „Op het Hegelhof en het Herderhof gaat hetzelfde spelen. Nee, de bewoners weten dat nog niet omdat het omnummerbesluit nog niet is genomen. We willen geen onnodige onrust creëren.”