nrc.nl/discussie over brand in Den Bosch

Brand mocht niet maar is niet onbegrijpelijk

1

De gemeente Den Bosch heeft de confrontatie gezocht en verloren. Jammer. Ik weet niet of er überhaupt draagvlak zou zijn ontstaan voor het opvangen van drugsverslaafden met een psychiatrische achtergrond, maar door een andere aanpak met actieve inbreng van alle betrokkenen, was de situatie vermoedelijk anders geweest. Onze samenleving vraagt om een adequate opvang van mensen aan de andere kant van die samenleving, op een plaats ín de samenleving. Misschien was er met voldoende betrokkenheid een platform ontstaan waarin constructieve afspraken mogelijk waren om eventuele overlast tegen te gaan. Dat station is gepasseerd. Het college zal een harde dobber krijgen om op andere locaties een opvang gerealiseerd te krijgen.

J. Pol

2 Als Nederlandse, wonende in het buitenland, heb ik plaatsvervangende schaamte voor het buitengewoon lage intelligentieniveau van de betrokken bewoners in de Kruiskamp. Ik denk dat ik 10 keer liever naast zo’n opvanghuis zou wonen, dan in een gemeente waar men laffer en duidelijk dommer is dan het achtereind van een koe.

E. Kef

3 Deze delicten komen niet voort uit verruwing van de samenleving. Deze delicten komen voort uit de arrogante houding van onze bestuurders die niet wensen te luisteren naar hun werkgevers en dat zijn nog altijd de belastingbetalers. Verwijzen naar de rechter en vervolgens gewoon je gang gaan is een laffe houding om bestuurlijke planning door te drukken en de burger te ontmoedigen. De brand die onder normale omstandigheden niet is goed te keuren is onder deze omstandigheden de enige weg om erger te voorkomen en daardoor zeer begrijpelijk.

Henk Mommaas

4 Ik vind het niet zo vreemd dat bewoners uit deze buurten negatief reageren. Heeft u ooit gelezen of gehoord, dat: een daklozentehuis, een tbs-kliniek, een verslaafdenopvang enz., in de nabijheid van de woning van een wethouder of burgemeester is gepland? Deze loyale mensen zorgen daar zelf heel goed voor.

Ine van Veen

Voor meer bijdragen zie nrc.nl/discussie