‘Nieuw onderzoek brand in Catshuis’

De rechter die de rechtszaak over de brand in het Catshuis behandelde, pleit voor een nieuw onderzoek naar de brand. Dat blijkt uit een brief die rechter Stemker Köster zondag naar vakbond FNV Bouw stuurde. Daarin stelt hij zichzelf de „retorische vraag” of het „niet goed” zou zijn dat er antwoord komt op de vraag of ambtenaren wisten dat in het Catshuis werkzame schilders het zeer brandbare en voor professionele schilders verboden oplosmiddel thinner gebruikten.

In mei 2004 brak er tijdens schilderswerkzaamheden brand uit in de ambtswoning van de premier. Onderzoek wees uit dat er thinner was gebruikt. Het schildersbedrijf werd twee jaar later tot een boete van 15.000 euro veroordeeld. Daarnaast sprak de rechter het vermoeden uit dat ambtenaren van het Rijksgebouwendienst en het ministerie van Algemene Zaken op de hoogte waren van het gebruik van thinner. „Het kan (...) haast niet anders”, zei Stemker Köster in 2006.

In het vonnis plaatste de rechtbank meerdere malen vraagtekens bij de rol van de overheid en wees erop dat de betrokken instanties waarschijnlijk van het gebruik van thinner op de hoogte waren of „dat gewoon niet wilden weten”. Het Gerechtshof in Den Haag oordeelde een jaar geleden echter dat er onvoldoende bewijs was om aan te tonen dat de overheid inderdaad van het gebruik van thinner wist.

De brief van Stemker Köster komt aan de vooravond van het politieke debat over de brand. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer erover. Begin deze maand vroeg het kabinet de Rijksrecherche onderzoek te laten doen naar de brand.

Tweede Kamerlid Fred Teeven (VVD) wil dat in het debat „de onderste steen boven komt”. Hij wil van het kabinet horen waarom er alsnog besloten is om de Rijksrecherche onderzoek te laten doen naar de brand. Ook wil hij weten waarom de onderzoeksopdracht niet openbaar is gemaakt.

De krant AD zegt een verklaring van een oud-ambtenaar van het ministerie van Sociale Zaken in bezit te hebben waarin hij stelt dat de overheid wist van het gebruik van thinner. De ambtenaar zou die verklaring afgelegd hebben bij een notaris. Hij zegt inzage gehad te hebben in concept-rapporten van de Arbeidsinspectie. Daaruit zou blijken dat de Rijksgebouwendienst wist van het gebruik van thinner.