Minachtende strip

De stripreportage van Paul Steenhuis (nrc.next, 20 februari) heeft ons geschokt. In de strip, die ging over de pornofilm Deep Throat, is te zien hoe God een Hilversumse zendmast pijpt om uitzending van de film te voorkomen.

Bij veel mensen is blijkbaar het idee ontstaan dat onbeperkte vrijheid - en het openlijk etaleren van seksualiteit - de absolute norm dient te zijn. Elke grens die - zelfs vragenderwijs - wordt gesteld, wordt als betutteling gezien en roept minachting op. Er is dus niet veel moed nodig om met een strip als deze de grenzen van respect en verdraagzaamheid op te zoeken en te overschrijden.

Aan het stereotiepe beeld dat de strip oproept over gelovigen die vragen stellen bij publieke uitingen van seksualiteit, zijn we inmiddels gewend geraakt. Dat nrc.next echter meent God zo te moeten afbeelden, krenkt de gevoelens van veel Nederlanders die in God geloven als hun Schepper.

Voor ons als protestanten is seksualiteit een gave van God die we iedereen gunnen - ook onze eigen dominees. Maar als seks, zoals in deze strip, gecombineerd wordt met minachting voor het heilige, gaat dat over de schreef.