Malaria beter in kaart gebracht

In Midden- en Zuid-Amerika is het risico op het oplopen van malaria kleiner dan tot dusver wordt aangenomen. Zelfs in Afrika, dat het zwaarst van malaria te lijden heeft, is het risico op diverse plaatsen verrassend gering.

Malariaonderzoekers uit Kenia en Engeland geven vandaag in het internettijdschrift PLoS Medicine een gedetailleerd overzicht van de kansen malaria op te lopen. Het is voor het eerst in veertig jaar dat de risico’s weer precies in kaart zijn gebracht.

Het blijkt dat zo’n 2,37 miljard mensen de kans lopen besmet te worden door de malariaparasiet Plasmodium falciparum, maar voor 1 miljard mensen is die kans uiterst klein. Zo klein dat de ziekte in hun omgeving is uit te roeien met gangbare bestrijdingsmiddelen, zoals het bestrijden van de muggen die de malariaparasiet overdragen. Bijvoorbeeld met klamboes gedrenkt in insecticide.

De onderzoekers die deelnamen aan het zogenoemde Malaria Atlas Project berekenden de kans op malaria uit een aantal gegevens. In de eerste plaats uit de aanwezigheid van de parasiet (via registratie van lokale gezondheidsautoriteiten) en uit de gemiddelde maandelijkse en jaarlijkse temperatuur in het gebied. Die is een maat is voor de vermeerderingskans van de parasiet. Verder werd rekening gehouden met de aanwezigheid van open water en vochtige lucht, die beide doorslaggevend zijn voor de overleving van de Anopheles-muggen die de parasiet verspreiden.

Tenslotte werd de bevolkingsdichtheid in de malariagebieden beschouwd. Zo berekenden de auteurs het voorkomen van malaria per duizend mensen per jaar. Was die kans kleiner dan 0,1 dan werd zij ‘gering’ genoemd. In die gebieden is malaria waarschijnlijk goed uit te roeien.

De malariakaart is te vinden via nrc.nl/wetenschap