‘Kamer moet reïntegratie tijd gunnen’

De Tweede Kamer oordeelt te snel dat de commerciële markt voor reïntegratie is mislukt. Dat stelt Kete Kervezee, inspecteur-generaal van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI).

De IWI, onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken, heeft het ontstaan van de reïntegratiemarkt de afgelopen jaren regelmatig onderzocht. Reïntegratiebedrijven helpen werklozen terug te keren op de arbeidsmarkt.

Naast de IWI zijn er meer betrokken instellingen, zoals de Raad voor Werk en Inkomen en de Algemene Rekenkamer, die kritiek hebben op de snelle manier waarop de Tweede Kamer nu al veranderingen wil aanbrengen in de reïntegratiemarkt. Ook Tof Thissen, voorzitter van Divosa, de koepel van sociale diensten, vindt dat de Kamer de uitvoerders meer tijd moet geven om de reïntegratie tot een succes te maken.

Kervezee: „Het is nog niet zo lang geleden, maar tien à vijftien jaar, dat mensen die een uitkering aanvroegen zoveel mogelijk met rust werden gelaten. Pas de afgelopen jaren kwam daar verandering in. Nu staat participatie, bij voorkeur via een betaalde baan, voorop. Het duurt even voor de uitvoering daarop is aangepast.”

De Tweede Kamer organiseert volgende maand een rondetafelgesprek over de reïntegratie. Aanleiding is een rapport van het ministerie van Sociale Zaken van enkele weken geleden, waarin stond dat het effect van de trajecten nauwelijks meetbaar is. In twee jaar tijd kreeg 41 procent van de werkzoekenden die een traject volgden een baan. Onzeker is of ze dat aan het traject te danken hadden of aan hun eigen inzet. De Kamer wil weten of de twee miljard euro die het kabinet jaarlijks in reïntegratie steekt, goed zijn besteed.

Eddy van Hijum (CDA), initiatiefnemer van het rondtafelgesprek, wil dat aan elk traject een baan wordt gekoppeld. De SP vindt dat de commerciële reïntegratiebedrijven moeten worden opgeheven en dat de reïntegratie wordt overgelaten aan gemeenten. De volledig private reïntegratiemarkt bestaat sinds 2002, toen het stelsel van sociale zekerheid werd herzien. Het aantal aanbieders is van enkele tientallen gegroeid tot ruim tweeduizend bedrijven.

Reïntegratie: pagina 11

    • Claudia Kammer
    • Annemarie Kas