Ik doe je nog es wat

Jessica Eelhart vindt het briefgeheim `Ik zou zomaar iemand neer willen steken - zonder reden` ”schokkend” en stelt dat de redactie deze niet had moeten plaatsen, omdat het de indruk wekt dat zoiets ”normaal is” (nrc.next, 21 februari). Maar de wens om anderen wat aan te doen is zeker niet uniek. Bij talloze mensen komt zo`n gedachte wel eens op. Meestal waait deze weer over, dan is er niets aan de hand. Sommigen blijven er langer mee rondlopen; het wordt een obsessie. Ook zij gaan gewoonlijk niet tot daden over, ze hebben er zelf het meeste last van. Misschien kan een dergelijk briefgeheim hen duidelijk maken dat ze daarin niet alleen staan.