Het geld kwam deels van vrienden

Naam: Henk SchramLeeftijd: 61Woonplaats: WestzaanUitvinding: kartonnen verfblikGeïnvesteerd: 500.000 euro

Wie zit er te wachten op een kartonnen verfblik?

„Ik denk dat er een grote markt voor is. De Europese Unie wil het aantal verven dat is gebaseerd op vluchtige stoffen, zoals terpentine, beperken. Men wil verf op waterbasis vanwege voorschriften rond gezondheid en milieu. De meeste bestaande verfverpakkingen zijn van blik. Maar blik en water gaan slecht samen: die geven roest. Mijn blik heeft een kartonnen middenstuk en een plastic boven- en onderkant. Dat roest niet.”

Gaan karton en water dan wel samen? Wordt het karton niet slap en papperig?

„Mijn blik heeft een waterdichte coating aan de binnenkant. Die bestaat onder andere uit een heel dun laagje aluminium. De milieubelasting is minimaal: de coating is grotendeels te verbranden zonder dat er gevaarlijke gassen vrijkomen. Na de verbranding blijft alleen het aluminium achter.”

Hoe kwam u op het idee?

„Ik ben al lang actief als ontwikkelaar van verpakkingsmateriaal. Zo was ik in het verleden betrokken bij de productie van het inmiddels bekende ‘kussentjesplastic’ dat wordt gebruikt om breekbare voorwerpen te verpakken. In 2000 klopte een verfproducent bij me aan. Die vertelde over de roestproblematiek van verfblikken en vroeg of ik een andere verpakking kon bedenken. Dat was het begin.”

Hoeveel hebt u inmiddels geïnvesteerd?

„Dat is om en nabij de 500.000 euro. Ruim de helft daarvan is particulier geld, deels van mij en deels van vrienden en kennissen. Pas toen het blik klaar was ben ik naar de bank gegaan voor een lening om de productielijn op te zetten. Het heeft niet zoveel zin om eerder naar een bank te gaan. Die wil toch niet investeren in een idee dat nog moet worden uitgewerkt.”

Is het blik inmiddels in gebruik?

„Ik ben deze maand gestart met de fabricage in een eigen productiehal. Er is behoorlijk veel vraag van verfproducenten. Inmiddels ook van grotere spelers.”

Wanneer bent u uit de kosten?

„Uitgaande van het tempo waarin ik de blikken nu produceer zal dat enige jaren duren. Maar inmiddels heb ik een overeenkomst gesloten met een papierproducent in Finland. Op korte termijn gaan acht machines draaien die elk ruim twee miljoen blikken per jaar leveren. Daardoor ben ik eerder uit de kosten.”

Tobias Reijngoud

    • Tobias Reijngoud