Gevoelige klap voor belastingontduiker

Toen de Duitse regering toegaf te hebben betaald voor gestolen informatie over geheime bankrekeningen in Liechtenstein van mogelijke belastingontduikers, vergeleek een hooggeplaatste Zwitserse bankfunctionaris het Duitse optreden met Gestapopraktijken.

Nu hebben de Britse autoriteiten klaarblijkelijk soortgelijke Gestapomethoden toegepast, door 100.000 pond (132.575 euro) neer te tellen voor informatie over verdachte Liechtensteinse bankrekeningen. De Gestapo-analogie was bot en onbezonnen, maar weerspiegelt de zeer reële dreiging die uitgaat van deze agressieve nieuwe tactiek voor Europa’s belastingparadijzen. Liechtenstein zal er een zware dobber aan hebben deze tweeledige aanval af te slaan.

De tactiek van de Britten en Duitsers mag dan niet de schoonheidsprijs verdienen, zij is zeker legaal en zal waarschijnlijk ook effectief blijken. In de hele wereld hebben opsporingsautoriteiten het recht gebruik te maken van klokkenluiders om misdaden op te lossen. Dikwijls worden de informanten betaald voor hun diensten. In de Verenigde Staten is de Internal Revenue Service (belastingdienst) bevoegd klokkenluiders een vergoeding te bieden die kan oplopen tot 30 procent van het verduisterde belastinggeld.

Nu er vermoedelijk voor honderden miljoenen euro’s aan misgelopen belastinginkomsten op het spel staan, lijkt het erop dat de Britse en Duitse autoriteiten een goede slag hebben geslagen met hun Liechtensteinse informant. Zij hebben naar verluidt een vast (geen percentueel) bedrag betaald voor de informatie.

Honderden belastingontduikers in Engeland en Duitsland zullen nu nerveus een mogelijk bezoek van de belastingautoriteiten afwachten. Maar de werkelijke schade voor Liechtenstein is gelegen in de gevolgen van deze stevige aanpak en de daarmee gepaard gaande publiciteit. Toekomstige belastingontduikers zullen zich nu wel twee maal bedenken voordat ze hun geld onderbrengen in het kleine prinsdom in de Alpen.

Niet alleen is zijn beroemde bankgeheim gecompromitteerd, maar Liechtenstein zal nu ook onder druk komen te staan om het voorbeeld van andere belastingparadijzen als Jersey en het Isle of Man te volgen en schoon schip te maken. Het land werkt nu al samen met andere landen als het gaat om witwaspraktijken en terreurfinanciering, maar niet op het gebied van de belastingontduiking, omdat Liechtenstein die niet als een misdaad beschouwt. Dat standpunt zou wel eens niet langer verdedigbaar kunnen zijn, tenzij Liechtenstein bereid is de nadelige gevolgen daarvan te ondergaan.

William Echikson

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com