Geen vervolging na ‘eigen vuur’

Commandant der strijdkrachten Dick Berlijn heeft met een column onrust onder militairen proberen weg te nemen over het eigenvuurincident in Uruzgan. In de column schrijft Berlijn dat Defensie geen maatregelen zal treffen tegen de militairen die betrokken waren bij het incident, waarbij vorige maand twee Nederlandse en twee Afghaanse militairen werden gedood. De column staat sinds vrijdag op de intranetsite van Defensie en is gisteren vrijgegeven. Volgens militaire vakbonden herkennen enkele betrokkenen zich niet in het rapport over het incident. De conclusies, zoals dat er op één avond drie incidenten plaatsvonden waarbij militairen „zeer waarschijnlijk” door eigen vuur zijn gedood, vinden ze te stellig. De situatie zou te onoverzichtelijk zijn geweest om dat achteraf vast te kunnen stellen. (NRC)

Lees de column van Dick Berlijn via nrcnext.nl/links