Energie wordt vanzelf relevant

Energiebesparing is voor Imtech een steeds grotere inkomstenbron. „Met een olieprijs van 100 dollar per vat wordt energie en milieu vanzelf relevant.”

Technisch dienstverlener Imtech haalt dit jaar bijna een kwart (22 procent) van zijn omzet uit projecten op het gebied van energiebesparing en milieuverbetering. Dat komt neer op circa 750 miljoen euro. Vijf jaar geleden ging het om maximaal 5 procent van de omzet, aldus bestuursvoorzitter René van der Bruggen.

Vooral in Duitsland is veel vraag naar energiezuinige toepassingen. Dat hangt nauw samen met het feit dat Duitsland nauwelijks primaire energiebronnen heeft, veel energie verbruikt, weinig kernenergie gebruikt en erg afhankelijk is van Russisch gas. Voor de Inlichtingendienst in Berlijn, die gevestigd is in een gebouw van 140.000 m2, bouwde Imtech onlangs een eigen innovatieve energiecentrale die warmte en elektriciteit opwekt. De elektriciteit wordt deels teruggeleverd aan het openbare net. Ook voor chipfabrikant Infinion in München en Caterpillar in Kiel (vorkheftrucks en dieselmotoren) bedacht Imtech energie-installaties, die een kwart minder energie verbruiken. Het betreft langlopende en lucratieve opdrachten, aldus Van der Bruggen. „We verzorgen tien tot vijftien jaar lang het beheer en onderhoud van zo’n centrale. De marges op dit soort opdrachten zijn relatief hoog door de technologische kennis die ze vereisen. Ook het feit dat er weinig concurrenten zijn speelt daarbij een rol.”

In Nederland wordt de noodzaak van energiezuinigheid veel minder gevoeld, aldus Van der Bruggen. „Wij hebben nog steeds eigen gas in Slochteren, bovendien ligt Nederland gunstig voor de aanvoer van gas en olie van elders, in tegenstelling tot Duitsland. Energie vormt hier dus geen politiek probleem, zoals in Duitsland.” Een gevolg daarvan is dat de centrale opwekking van energie (teruglevering van eigen elektriciteit aan het openbare net) in Nederland nauwelijks geld oplevert, wat ook samenhangt met het monopolie van de energiebedrijven in Nederland.

Imtech heeft energie en milieu uitgeroepen tot één van de voor het bedrijf relevante marktontwikkelingen van de komende jaren, samen met onder andere innovatie in de gezondheidszorg en veiligheid. „Met een olieprijs van 100 dollar per vat wordt energie en milieu vanzelf relevant”, aldus Van der Bruggen. Hij verwacht dat Imtech in 2012 een derde van zijn totale omzet (Imtech mikt op 5 miljard euro) uit energie- en milieuprojecten (ook water en fijnstof) haalt.

In Groot-Brittannië is Imtech vooral actief op het gebied van water. Het bedrijf werkt samen met drinkwaterbedrijven Welsh Water en Anglian Water Services om afvalwater te zuiveren en nieuwe productielocaties te bouwen. Het organische slib dat daarbij overblijft, wordt verstookt in een biogascentrale en levert zo elektriciteit. „Het zijn technologische oplossingen die allang voorhanden waren, maar nu pas in de belangstelling komen doordat het energie- en milieuvraagstuk de laatste jaren meer aandacht krijgt”, aldus Van der Bruggen.

Een ander voorbeeld daarvan is de toepassing van dieselelektrische motoren in schepen, die minder dan de helft van de energie verbruiken in vergelijking met dieselmotoren. Die techniek is oorspronkelijk ontwikkeld om de ruimte in een schip beter te kunnen benutten: een dieselmotor moet in het midden van het schip worden geplaatst en is via een lange as verbonden met het roer. Dat neemt veel ruimte in en belemmert de ontwerpvrijheid van een scheepsbouwer. Een dieselelektrische motor, die geen aandrijfas heeft, kan ook elders in het schip worden geplaatst. Bovendien is een schip met een dieselelektromotor geluidsarm en beter wendbaar.

Nadeel van milieu- en energievriendelijker oplossingen is volgens Van der Bruggen dat ze duurder zijn. „Maar met de hoge olieprijs en de toenemende angst voor afhankelijkheid van Russische olie en gas loont dat.”

Hoewel minder dan in Duitsland, heeft Imtech ook in Nederland projecten op energie- en milieugebied lopen. Samen met de Nederlandse verlichtingsfabrikant Lemnis ontwikkelde het bedrijf led-lampen en milieuvriendelijke armaturen voor straatverlichting, die minimaal 30 procent energie besparen. Proefprojecten zijn succesvol verlopen, aldus Imtech. „Ook in kassen zou deze verlichting toepasbaar zijn”, aldus Van der Bruggen. Imtech levert ook energiebesparende technologie in een nieuwe verbrandingslijn van de afvalcentrale HVC in Dordrecht. Op Schiphol is een begin gemaakt met het omzetten van kerosinedamp in elektriciteit. Tevens loopt een onderzoeksproject waarbij warm water uit oude mijnschachten in Limburg wordt omgezet in elektriciteit.