Emancipatoire wet

De huidige ellende in het onderwijs begon al bij de invoering van de Mammoetwet in 1968, stelt Philip Lindo (nrc.next, 25 februari). Maar de Mammoetwet was tevens een emancipatorische wet. Sinds de invoering ervan is een veel groter percentage meisjes een wetenschappelijke studie gaan doen. Een historisch wetenschapper als Lindo had deze verworvenheid van de wet niet over het hoofd mogen zien.