D66 wil beweging voor burgerrechten

Den Haag. D66-leider Alexander Pechtold vindt dat Nederlandse burgers te laks zijn over de aantasting van hun privacy door de overheid. Hij zou willen dat er een burgerrechtenbeweging tot stand komt die zich sterk maakt voor het beschermen van persoonlijke vrijheid van individuele burgers. In onder meer de Verenigde Staten en Duitsland bestaan dergelijke organisaties al.