Blog over journalistiek

Homepage kimblog

Het Katholiek Instituut voor Massamedia (KIM) heeft gisteren een weblog gelanceerd dat de aandacht wil vestigen op het spanningsveld tussen commercieel succes en journalistieke onafhankelijkheid.

Op ‘kimblog’ kunnen media-experts het debat aangaan en antwoord geven op vragen als: Moet een redacteur openstaan voor wensen van adverteerders? Zorgt de opkomst van gratis kranten en journalistieke internetactiviteiten voor een minder principiële houding bij de traditionele media? Martin Kreyns, directiesecretaris bij Koninklijke BDU Uitgevers en verbonden aan de Raad voor de Journalistiek, concludeert in zijn bijdrage dat de bijl al aan de wortel van de kritische journalistiek is gelegd. „Het verdienmodel van traditionele krantenconcerns is aangetast en ook de randvoorwaarden kloppen niet meer. Dat heeft grote gevolgen voor de toch al precaire relatie tussen redactie en commercie”, zegt Kreyns.

Discussieer mee opkimforum.nl/blog