Akkoord in België over ‘staatshervorming’

Onderhandelaars van alle grote partijen in België hebben een akkoord gesloten over een ‘staatshervorming’. Daardoor is het nu vrijwel zeker dat de Vlaamse christen-democraat Yves Leterme, ruim acht maanden na zijn overwinning bij de parlementsverkiezingen, binnenkort premier kan worden.

De zogeheten staatshervorming was het grote twistpunt na de verkiezingen op 10 juni vorig jaar. Vlaamse partijen, die van Leterme voorop, willen dat die er komt zodat de gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) zelfstandiger worden. De Franstalige partijen vinden dat niet nodig.

Het nu gesloten akkoord is zeer minimaal. De gewesten krijgen onder meer een aantal nieuwe bevoegdheden voor economisch en industrieel beleid en voor huisvestingsbeleid.

Vlak voor Kerst kreeg België na een recordformatie een tijdelijke regering onder leiding van de zittende premier Guy Verhofstadt, een liberaal. Die heeft steeds gezegd dat hij voor Pasen vertrekt om plaats te maken voor Yves Leterme.

Een definitieve oplossing voor de politieke problemen van het afgelopen jaar is het nu gesloten akkoord niet. Na Pasen zal opnieuw worden onderhandeld over een tweede fase van de staatshervorming. Dan moeten veel belangrijkere Vlaamse eisen aan bod komen zoals de regionalisering van arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg en gezinsbeleid. Daarover moet voor 15 juli een akkoord worden bereikt. Waarnemers spreken daarom al van „een nieuwe tijdelijke regering”.

De tijdelijke regering die Verhofstadt sinds december leidt, bestaat uit Vlaamse en Franstalige christen-democraten en liberalen, plus Franstalige socialisten. De Nieuw-Vlaamse Alliantie (NV-A) stapte niet in die regering, ook al vormt die partij één fractie in het parlement met de christen-democraten van Leterme. De N-VA vindt ook het nieuwe akkoord onvoldoende. Maar de partij zei gisteren te wachten met een definitief oordeel tot 21 juli, de nationale feestdag van België.