Wie is conservatief?

Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) geeft in bijna elk interview met hem de VVD en D66 een veeg uit de pan. Zo ook in het overzicht van één jaar Balkenende IV (nrc.next, 22 februari) Rouvoet beweert dat D66 en de VVD ”de conservatieven van deze tijd” zijn - implicerend dat de ChristenUnie progressief is. Sinds wanneer is het progressief om de winkels op zondag te willen sluiten, om de abortus- en euthanasiewetgeving terug te willen draaien en het voor homo`s moeilijker te willen maken om te trouwen? D66 en de VVD vechten voor het behoud van deze verworvenheden - dát is progressief en bittere noodzaak. Ook beweert Rouvoet dat de bevolking genoeg heeft van deze individuele vrijheden. Ik vraag me af waar hij deze informatie vandaan haalt. Uit onderzoek blijkt telkens weer dat een meerderheid van de bevolking trots is op de verworvenheden van Paars.