Twijfels AFM bij jaarstukken

Bij 28 van de 240 beursgenoteerde bedrijven heeft de financiële toezichthouder AFM vorig jaar vragen gesteld over de juistheid en volledigheid van de jaarrekening over boekjaar 2006. In 21 gevallen is daar geen publieke ruchtbaarheid aan gegeven, omdat de aard van de tekortkomingen niet ernstig genoeg was.

In de meeste gevallen heeft de AFM betwijfeld of de manier waarop bedrijven belastingdruk en kasstromen weergeven in overeenstemming is met de internationale boekhoudstandaard IFRS.

Vanochtend publiceerde de AFM haar eerste rapportage over het toezicht op de financiële verslaggeving van de 240 beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Met ingang van 1 januari 2007 is de AFM daarmee wettelijk belast. Bij wijze van steekproef zijn vorig jaar 52 bedrijven nader onderzocht. Daarbij zaten ook een aantal „risicogevallen”, bedrijven die vaak in het nieuws komen met „bepaalde issues”, aldus hoofd toezicht financiële verslaggeving André Delger van de AFM.

Zeven bedrijven hebben middels een persbericht vorig jaar een toelichting op de jaarrekening moeten geven. De 21 bedrijven die een zogeheten ‘mededeling’ van de AFM ontvingen, hebben beterschap moeten beloven, en dat niet publiek hoeven maken. Bij autofabrikant Spyker heeft de AFM via de rechter verzocht om herziening van de jaarrekening. Die rechter gaf de AFM ongelijk. De toezichthouder overweegt in beroep te gaan.