‘Toezicht dient hoger doel’

De AFM wijst bedrijven op tekortkomingen in hun jaarrekeningen, maar zolang die de resultaten niet beïnvloeden wordt die informatie niet publiek.

André Delger Foto AFM SONY DSC AFM

Met een team van 15 mensen ploegt André Delger jaarlijks tientallen jaarrekeningen door van beursgenoteerde bedrijven. Delger (38) is hoofd toezicht financiële verslaggeving bij de Autoriteit Financiële Markten. Sinds 1 januari 2007 is de AFM belast met het toezicht op de jaarrekeningen. Vanochtend publiceerde hij zijn bevindingen.

Naar welke bedrijven kijkt u zoal?

„We willen elk beursfonds eens in de vijf jaar onder de loep nemen. Daarnaast kijken we naar bedrijven met een verhoogd risico. Dat gaat om bedrijven die geregeld met kwesties in het nieuws komen. We kijken of hun mededelingen door het jaar heen goed zijn terug te vinden in de jaarrekening.”

U mag natuurlijk geen namen noemen, maar gaat het over bedrijven als Spyker en RT Company?

„Veel mensen maken op dit punt dezelfde lijstjes.”

Tegen wat voor onvolkomenheden loopt u zoal op?

„We zien nog veel onduidelijkheid over het kasstroomoverzicht of het rapporteren van belastingdruk. Die zijn volgens ons niet altijd in lijn met de internationale boekhoudregels IFRS. 21 bedrijven kregen van ons een mededeling dat zij op bepaalde punten hun verslaggeving in de toekomst moeten verbeteren. Hierbij waren de kwesties dermate klein dat zij deze mededeling niet publiek hoefden te maken. Bij 7 bedrijven ging het wel om wezenlijke informatie die aan het publiek onthouden was, bijvoorbeeld een verplichte aparte paragraaf over de opbouw van het eigen vermogen. Zij kregen van ons een ‘aanbeveling’, die zij wel moesten publiceren.”

De aanbeveling die u bijvoorbeeld aan softwarebedrijf AND gaf, resulteerde in een persbericht waarin het voor toekomst beterschap beloofde. Waarom werd de jaarrekening niet herzien?

„De geconstateerde twijfels hebben dan geen effect op de resultaten. Wel zeggen we tegen beleggers: u moet de jaarrekening lezen in combinatie met het aanvullende persbericht.”

In één geval hebt u bij de rechter wel herziening van de jaarrekening gevraagd, bij autofabrikant Spyker.

„Wij vonden met betrekking tot een fiscale aftrekpost en de waardering van het overgenomen Formule 1-team dat de jaarrekening geen juist beeld gaf. De minieme winst die Spyker presenteerde was in onze ogen eigenlijk een fors verlies. Maar de ondernemingskamer was het hier niet mee eens. Wij overwegen om in cassatie te gaan.”

Veel bedrijven vinden dat er een grens zit aan transparantie. Bepaalde informatie noemen zij concurrentiegevoelig.

„Dat is inderdaad een veelgehoord argument. Wij zeggen dat concurrentiegevoelige informatie ook nuttige informatie is voor de belegger. Dat toch transparant maken dient een hoger doel: dat beleggers op afgewogen wijze kunnen beslissen al dan niet geld in een beursgenoteerde bedrijf te steken. Dat maakt voor een bedrijf de kosten van het eigen vermogen uiteindelijk lager.”