Soepelere regels camera rechtszaal

Den Haag, 25 febr. De regels voor het filmen in Nederlandse rechtszalen worden versoepeld. Rechtszaken kunnen daardoor uitgebreider op televisie komen. Voortaan mogen de voordracht, het requisitoir van de officier van justitie en het pleidooi van de advocaat in de zittingszaal integraal worden opgenomen. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe persrichtlijn rechtspraak die geldt vanaf 1 maart. In deze richtlijn staat welke informatie de rechtspraak aan de media verstrekt en wat de regels zijn voor het filmen. Reden voor de versoepeling is volgens de website Rechtspraak.nl de groeiende rol van de pers als schakel tussen justitie en het publiek. De richtlijn is op initiatief van de persrechters van de gerechten tot stand gekomen en goedgekeurd door de presidenten van alle gerechten.

Zie voor de nieuwe richtlijn:www.rechtspraak.nl