Relatie Northrop en Bernhard geen geheim

De mogelijke omkoping van prins Bernhard door de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Northrop is, anders dan op verschillende plaatsen werd geschreven, niet geheim gehouden. De ‘commissie van drie’, die in 1976 in opdracht van de regering de juistheid onderzocht van verklaringen over betalingen aan prins Bernhard schreef er al over. Op pagina 23 van haar in augustus 1976 verschenen rapport meldt de commissie de 750.000 dollar die Northrop naar Bernhards handlanger, de Zwitserse advocaat Weisbrod, sluisde. De commissie kon deze zaak onmogelijk geheim houden, omdat zij al aan de orde was geweest bij een openbare zitting van de senaatscommissie Church in Washington. De commissie van drie heeft zich niet beperkt tot de relatie van prins Bernhard met vliegtuigfabrikant Lockheed, maar ook zijn contacten met Northrop beschreven. In het geval van Lockheed vond de commissie geen smoking gun die keihard aantoonde dat Bernhard smeergeld had aanvaard – er kwam alleen een bedelbrief van Bernhard aan de Lockheeddirectie boven tafel. In het geval van Northrop signaleerde de commissie evenmin een smoking gun.

De zaak Northrop/Bernhard is dus openbaar sinds 1976 en bij alle ophef over een document van Den Uyl, is er nog steeds geen smoking gun gesignaleerd.

    • Ben van der Velden