Microsoft moet zich in schulden steken

Steve Ballmer heeft het bestuur van Yahoo niet kunnen overtuigen van de verdiensten van Microsofts overnamebod. De topman van het softwareconcern is er ook niet in geslaagd zijn eigen aandeelhouders te laten inzien dat de voorgenomen transactie zinvol is. De marktwaarde van Microsoft is sinds het uitbrengen van het uit aandelen en contanten bestaande bod met 43 miljard dollar gedaald. Een volledig uit contanten opgebouwd bod zou beide partijen wellicht alsnog over de streep kunnen trekken.

De door Microsoft voorgestelde transactie was aanvankelijk 44,6 miljard dollar waard. Door de daling van de beurskoers is dat bedrag gereduceerd tot 41 miljard dollar. Microsoft zou uiteraard een kleine premie bovenop dit bedrag kunnen bieden. Maar als het concern de oorspronkelijke 44,6 miljard dollar volledig in contanten neertelt, en de hele transactie met obligaties financiert, zou dat – dankzij het belastingvoordeel – kunnen helpen zijn aandeelhouders te vermurwen. De aandeelhouders van Yahoo krijgen waarschijnlijk liever geld in handen dan dat ze een gok moeten nemen op de prestaties van het aandeel Microsoft.

Microsoft heeft momenteel geen schulden. Er staat juist een flinke hoeveelheid contanten op zijn balans. Dat lijkt geen goede kapitaalstructuur voor een bedrijf met een bijna-monopolie, dat veel kasgeld genereert. Microsoft was al van plan obligaties uit te geven ter financiering van een substantieel deel van zijn huidige bod.

Het financieren van de hele overname met behulp van obligaties zou niet zo’n probleem mogen zijn. De combinatie van Microsoft en Yahoo moet jaarlijks een winst van 30 miljard dollar kunnen boeken.

Microsoft zal waarschijnlijk geen triple-A-status van de kredietbeoordelaars krijgen, maar wel in de buurt daarvan komen. Er zou ook geen probleem mogen zijn met het plaatsen van de schuld bij beleggers, gezien de schaarste aan nieuwe bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit.

En het belastingvoordeel zou aanzienlijk zijn. Als Microsoft een jaarlijkse couponrente van 4,75 procent zou moeten betalen – grofweg wat voor soortgelijke obligaties gangbaar is – zou de jaarlijkse renteafdracht over de extra schuld zo’n 1 miljard dollar bedragen. De huidige waarde voor de aandeelhouders van het toekomstige belastingvoordeel zou dan neerkomen op zo’n 3 miljard dollar. Dat zou kunnen helpen de ongelukkige aandeelhouders van Ballmer gunstiger te stemmen.

Robert Cyran