Hoeveel mensen hebben er in totaal tot nu toe geleefd?

Er spookt al heel lang een vraag door het hoofd van Jacqueline den Hertog uit Oostzaan: ,,Op hoeveel menselijke resten loop ik eigenlijk?” Ofwel: is het totale aantal mensen dat ooit op aarde heeft geleefd te berekenen?

Een populaire vraag, schrijft demograaf Carl Haub in het artikel How Many People Have Ever Lived on Earth? uit Population Today (2002). Het Population Reference Bureau in Washington wordt er regelmatig over gebeld sinds een ‘vergeten schrijver’ in de jaren zeventig beweerde dat de toenmalige wereldbevolking 75 procent was van het totale aantal mensen dat ooit heeft geleefd.

Hoeveel mensen ooit zijn geboren, aldus Haub, is grofweg te berekenen met twee factoren: a) het tijdsbestek van het ontstaan van de mens tot het heden, en b) de gemiddelde omvang van de wereldbevolking in verschillende perioden.

De Homo sapiens verschijnt rond 50.000 voor Christus op het wereldtoneel, stelt Haub. En een vroege telling van onder meer de Verenigde Naties gaat uit van 5 miljoen mensen rond 8.000 voor Christus, bij het ontstaan van landbouw.

Van belang is verder het geboortecijfer. Door zaken als honger, ziekte en geweld was de levensverwachting bij geboorte het grootste deel van onze geschiedenis laag, misschien niet meer dan tien jaar. Voor overleving van de soort waren lange tijd jaarlijks minstens 80 geboorten op iedere 1.000 mensen nodig.

Met een ‘minimalist approach’ van van twee mensen in den beginne, begint Haub zo te rekenen. Uiteindelijk brengt de som van alle geborenen hem op in totaal 106.456.367.669 mensen in 2002; ruim 106 miljard. En dat is niet 75 procent, maar ‘slechts’ 5,8 procent.

Morgen in next question deel twee van Jacqueline’s vraag: hoeveel Nederlanders hebben er tot nu toe geleefd?

Eppo König

Lees het artikel van Carl Haub via nrcnext.nl/links