Herken de leugen

Recherchebureau Schalke & Partners verkoopt leugendetectortests aan bedrijven, bijvoorbeeld voor screening tijdens sollicitatiegesprekken. Directeur Aad Schalke meent dat er geen ander tactisch middel is dan de leugendetector ”dat de waarheid bij sollicitatiegesprekken zo dicht benadert” (nrc.next, 6 februari).

Daar ben ik het niet geheel mee eens. Al meer dan tachtig jaar heeft de grafologie zijn waarde bewezen bij het oplossen van misdrijven, maar ook bij loopbaanbegeleiding en sollicitatieprocedures. Grafologen trachten op basis van iemands handschrift zicht te krijgen op karaktereigenschappen zoals eerlijkheid, leugenachtigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

In de huidige ophef over de leugendetector zou aandacht voor de grafologie dan ook niet ongepast zijn.

    • Bestuurslid Nederlandse Orde van Grafologen
    • Charlotte Servatius