Grote partijen in België eens over ‘kleine’ staatshervorming

De vorming van een volwaardige Belgische regering onder leiding van de Vlaamse christen-democraat Yves Leterme is een stap dichterbij gekomen. Vannacht sloten oudgedienden van de grootste politieke partijen een akkoord over de zogeheten staatshervorming.

De staatshervorming was het grote twistpunt na de verkiezingen op 10 juni vorig jaar. Vlaamse partijen, die van Leterme voorop, willen dat zo’n hervorming er komt zodat de gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) zelfstandiger worden. De Franstalige partijen vinden dat niet nodig.

De oudgedienden – onder anderen premier Guy Verhofstadt en oud-premier Jean-Luc Dehaene – werden het vannacht eens over de eerste fase van een staatshervorming. Het gaat om een bescheiden pakket aan maatregelen. De gewesten krijgen onder meer een aantal nieuwe bevoegdheden voor economisch en industrieel beleid en voor huisvestingsbeleid.

Verhofstadt heeft gezegd dat hij op 20 maart vertrekt om plaats te maken voor Yves Leterme, die vorig jaar de verkiezingen won. Leterme werd anderhalve week geleden opgenomen in het ziekenhuis, na bloedingen aan zijn slokdarm. Hij herstelt goed en mag waarschijnlijk deze week naar huis.

Na Pasen zal worden onderhandeld over een tweede fase van de staatshervorming, zo is afgesproken. Voor de zomer moeten ook belangrijkere Vlaamse eisen aan bod komen zoals de regionalisering van arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg en gezinsbeleid.

De tijdelijke regering die Verhofstadt sinds december leidt, bestaat uit Vlaamse en Franstalige christen-democraten en liberalen, plus Franstalige socialisten. Onduidelijk is nog of dat ook de samenstelling zal zijn van de beoogde regering-Leterme.

De voorzitter van Leterme’s CD&V, de grote voorstander van een staatshervorming, reageerde vanmorgen tevreden op het akkoord. Dat deed ook de partijvoorzitter van de Franstalige socialisten, die tegen een staatshervorming waren.