Foto Anne Franks vriendje openbaar

De ‘Peter’ uit het dagboek van Anne Frank, de jongen in het Achterhuis op wie ze heimelijk verliefd was, heeft eindelijk een gezicht gekregen. Ruim 62 jaar nadat Peter Schiff, net als Anne, in een concentratiekamp vroegtijdig aan zijn einde kwam, heeft een jeugdvriend een foto van hem vrijgegeven.

De Anne Frank Stichting heeft de authenticiteit van de foto, die gisteren door het Britse zondagsblad The Observer werd gepubliceerd, vanmorgen bevestigd.

Peter en zijn boezemvriend, Ernst Michaelis, kenden elkaar uit Berlijn, waar ze op school nauw bevriend met elkaar waren. De familie Schiff besloot in 1939 wegens de toenemende jodenvervolgingen uit te wijken naar Amsterdam. Bij hun afscheid schonken de jongens elkaar een foto van zichzelf ter bezegeling van hun vriendschap. Ernst belandde kort daarop via een van de zogeheten ‘Kindertransporte’ voor joodse kinderen in Groot-Brittannië en overleefde zo de oorlog.

Peter Schiff was drie jaar ouder dan Anne en ze was zeer van hem gecharmeerd. Ze droomde vaak van hem op het Amsterdamse onderduikadres, dat zij en haar ouders en haar zuster deelden met de Schiffs. De liefde kwam niet altijd van beide kanten. Nu eens toonde Peter genegenheid, dan weer was hij koel en afstandelijk. Beiden werden in 1944 opgepakt door de Duitsers en naar Auschwitz gezonden. Anne stierf in Bergen Belsen. Aangenomen wordt dat ook Peter in een van de kampen is overleden.

Al bij eerste lezing van Anne’s dagboek in de jaren ’50 vroeg Ernst Michaelis zich af of ‘Peter’, die door Anne nimmer bij zijn achternaam werd genoemd, dezelfde was als zijn vriend. Hij schonk er verder geen aandacht aan. Onlangs las hij een nieuwe uitgave van het dagboek en opnieuw rees de vraag over Peters identiteit. Hij zocht de zaak uit en inmiddels staat vast dat het om dezelfde Peter gaat. Michaelis heeft de foto, die hij altijd had bewaard, aan de Anne Frank Stichting ter beschikking gesteld.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Anne Frank en Peter

In het artikel Foto Anne Franks vriendje openbaar (25 februari, pagina 3) staat dat de betreffende jongen, Peter Schiff, met Anne Frank in het Achterhuis zat ondergedoken. Ze zat daar met een andere Peter, Peter van Pels. Anne kende Peter Schiff uit de periode voor ze onderdook.