1 kijken

Dit is niet zielig, vies, eng. Dit is mooi. Vos en buizerd op de Nijmeegse stuwwal. Foto ARK Natuurontwikkeling

Kadavers kijken

www.dooddoetleven.nl

Een dood vogeltje kom je nog weleens tegen, of een uilenbal met wat muizenbotjes, en misschien het skelet van een konijn. Resten van een ree zijn al veel zeldzamer. Ja, als je er één aanrijdt, maar niet tijdens een wandeling in het bos. Tot voor kort deden bosbeheerders er ook alles aan om te voorkomen dat je werd geconfronteerd met een dierenlijk. Want zielig. Vies. Eng. Met het project ‘Dood doet Leven’ en de bijbehorende site willen ARK Natuurontwikkeling en Staatsbosbeheer het publiek vertrouwd maken met dode dieren in de natuur. Ze horen bij het leven, en het is mooi om te zien hoe de natuur het kadaver ‘opruimt’. Hoewel dode wilde dieren al langer niet per se opgeruimd hoeven te worden, is het nieuw om ze speciaal neer te leggen op plekken waar wandelaars naar het proces kunnen komen kijken. De eerste liggen in de Ooijpolder bij Nijmegen. Een camera maakt dag en nacht opnamen van het verteringsproces en de mooiste komen op de site. Dassen, vossen, steenmarters, zwarte wouwen; allemaal komen ze een hapje nemen. Maar ook paarden, eksters en andere dieren blijken nieuwsgierig. (CJ)