Werkende moeder is niet slecht voor de schoolprestaties

Vooral de schoolprestaties van meisjes zijn goed als moeder werkt. foto jupiterimages Working Mom Nursing in Cubicle Jupiterimages

Het is niet slecht voor de schoolprestaties van een kind als de moeder buitenshuis werkt. Als er al een verband is tussen het buitenshuis werken van de moeder aan de ene kant en schoolcijfers, beoordeling door leraren en intelligentie van het kind aan de andere, dan is dat verband positief. Dat concludeert een groep Amerikaanse psychologen na een meta-analyse van 68 onderzoeken op dit gebied die tussen 1961 en 2005 gepubliceerd zijn (Psychological Bulletin, januari 2008). De meta-analyse zegt overigens niets over de richting van het causale verband.

In 1977 was 49 procent van de Amerikanen het eens met de stelling dat ‘buitenshuis werkende moeders net zo’n warme en veilige band met haar kinderen kunnen opbouwen als een moeder die niet werkt’, in 1998 was dat 68 procent. Werkende moeders krijgen dus nog steeds kritiek, ook in Nederland. Uit de meta-analyse blijkt dat het positieve verband tussen het werken van de moeder en de prestaties van het kind sterker is in de recentere onderzoeken, dus naarmate buitenshuis werken meer geaccepteerd is.

Het verband is ook positiever voor meisjes – wellicht doordat een werkende moeder voor hen een prestatiegericht rolmodel is, maar misschien ook, opperen de onderzoekers, doordat ze minder sturing nodig hebben dan jongens.

In een deel van de onderzoeken uit de meta-analyse bleek dat kinderen van parttime werkende moeders iets beter presteerden dan van fulltime werkende moeders. Misschien omdat de moeder dan meer tijd had om voor de kinderen te zorgen, maar de psychologen denken vooral dat het komt doordat gezinnen waarin de moeder het zich kan veroorloven om parttime te werken financieel toch al beter af zijn, wat ook goed is voor de kinderen.

Tot slot was het verband positiever voor lagere inkomensgroepen en voor zwarte in vergelijking met witte gezinnen. Waarschijnlijk verhoogde het extra geld dat de werkende moeder binnenbracht in deze gezinnen de levensstandaard – en daarmee de kans op betere prestaties van het kind. Ellen de Bruin