Vetopslag

Ook Frank Visseren denkt, blijkens zijn column van 9 februari in Zaterdag & cetera dat vetopslag ooit overlevingswaarde had in tijden van schaarste. Zo`n mechanisme kennen we echter in het dierenrijk niet. Winterslapers slaan vet op, maar wilde zwijnen niet. Daarentegen kun je een tam huisvarken makkelijk vetmesten, net als alle andere gedomesticeerde dieren. Ook de mens is een gedomesticeerd dier. Overgewicht is derhalve een domesticatieverschijnsel en geen ontsporing van een volstrekt hypothetisch evolutionair voordeel van vetopslag in oertijden om een al even hypothetische schaarste het hoofd te bieden. Daar komt bij dat wij, zoals bioloog Wood Jones in Man's Place among the Mammals al opmerkte, anders dan alle andere landzoogdieren, een dikke vetlaag onder onze huid hebben. Dat hebben wij gemeen met diverse zeezoogdieren. Wit `blubber`vet als isolerende laag in het koude water. Op grond daarvan heeft Sir Alister Hardy geopperd dat er wellicht in onze evolutie sprake is geweest van een aquatic past. Vandaar dat alle vormen van zeebanket, inclusief wieren en algen, ons zo goed bekomen.

    • Maarten 't Hart