Transformatie van Reed is slimme zet

Reed Elsevier is zichzelf aan het herdefiniëren. Het Brits-Nederlandse uitgeversconcern zet zijn vakbladendivisie in de etalage en telt 2,4 miljard dollar neer voor het Amerikaanse ChoicePoint, dat gegevens over particulieren verzamelt voor onder meer verzekeringsmaatschappijen.

Topman Crispin Davis zegt dat deze stappen Reed Elsevier zullen veranderen van een uitgever in een “online-aanbieder van oplossingen voor de workflow”. Die benaming mag dan niet zo welluidend zijn, de gedaanteverwisseling is op zichzelf wel heel verstandig.

De afgelopen vier jaar heeft Reed Elsevier steevast zijn belangen in conjunctuurgevoelige, traditionele printmedia afgestoten ten faveure van online-activiteiten met een hoge winstmarge. Vorig jaar heeft Reed Elsevier zijn educatieve uitgeverij Harcourt verkocht. Het afstoten van de vakbladendivisie, die onder meer het opinieweekblad Elsevier , entertainmentbald Variety en het gerenommeerde medisch tijdschrift The Lancet uitgeeft, zal deze facelift voltooien. De divisie heeft de laatste vijf jaren een magere winstgroei van 1 tot 2 procent verwezenlijkt, terwijl de activiteiten van Reed als aanbieder van online-informatie voortdurend een jaarlijkse groei van 7 tot 9 procent hebben opgeleverd.

Reed heeft meer dan genoeg financieringsruimte. De vakbladendivisie moet zo’n 1,1 miljard pond (1,5 miljard euro) kunnen opbrengen, ofwel acht maal de winst over 2007, een kleine korting ten opzichte van de koers-winstverhouding die onlangs door concurrent Emap werd behaald.

Hoewel de slechte omstandigheden op de kredietmarkt betekenen dat iedere transactie tijd zal vergen, heeft het concern relatief weinig schulden. Zelfs na doorberekening van de 2 miljard pond in contanten voor ChoicePoint, zal de nettoschuld nog steeds maar 2,4 maal de winst bedragen – laag genoeg om Reed Elsevier in staat te stellen zijn hoge kredietwaardigheidsstatus te behouden.

ChoicePoint is niet bepaald een koopje. Tegen een premie van 52 procent ten opzichte van de slotkoers van gisteren betaalt Reed Elsevier maar liefst veertien maal de winst voor het bedrijf – dezelfde koers-winstverhouding die in 2004 van toepassing was op de overname van Siesent, dat over betere technologie beschikte. Hoe dan ook moet Reed Elsevier in staat zijn binnen drie jaar 75 miljoen pond aan jaarlijkse kostenbesparingen te genereren, hetgeen ervoor zou moeten kunnen zorgen dat de overname zijn eigen kapitaalkosten dekt.

Nu de vooruitzichten voor de advertentiemarkt verslechteren, is een overstap op minder conjunctuurgevoelige activiteiten met een hogere winstmarge heel verstandig. De aandelenkoers steeg na het bekend worden van het nieuws met 6 procent. Maar ook daarvóór werd het aandeel al verhandeld tegen een korting van bijna 40 procent ten opzichte van traditionele uitgevers. Maar een betere graadmeter is wellicht de Canadese informatie-aanbieder Thomson, die binnenkort zal fuseren met het Britse Reuters. Op die basis–- nu Thomson wordt verhandeld op een hogere winst over 2007 – lijkt het Brits-Nederlandse Reed Elsevier ondergewaardeerd.