SocGen laat vragen onbeantwoord

Jérôme Kerviel, de beruchte handelaar van de Franse bank Société Générale (SocGen), stond op de nominatie een bonus van 300.000 euro te ontvangen voor zijn prestaties in 2007.

Dat was een flinke stijging voor een niet bijster hooggeplaatste handelaar die 50.000 euro per jaar verdiende en wiens bonus in 2006 een redelijker 60.000 euro had bedragen. De cijfers zijn afkomstig uit het ‘Mission Green’-rapport dat deze week openbaar werd gemaakt door een uit drie leden bestaande speciale onderzoekscommissie uit de raad van commissarissen van SocGen, onder voorzitterschap van de voormalige topman uit de autoindustrie Jean-Martin Folz.

De Franse bank heeft altijd gezegd dat haar tot begin 2008 niets verkeerds was opgevallen in het werk van Kerviel. Maar iemand moet hebben gedacht dat zijn prestaties op jaarbasis fors beter waren geworden, zodat hij in aanmerking kwam voor een vervijfvoudiging van zijn bonus.

Société Générale houdt vol dat Kerviel dat bedrag nooit daadwerkelijk heeft ontvangen en dat het louter werd ‘overwogen’. Dat is maar te hopen ook, want de werknemers van de bank werden pas over de hoogte van hun bonussen ingelicht op 8 februari, ruim twee weken nadat de bank haar verlies van 5,5 miljard euro bekendmaakte. Maar hierdoor wordt de meest cruciale vraag nog altijd niet beantwoord: waarom dachten de managers van Kerviel dat zijn prestaties in 2007 zo buitengewoon waren geweest?

De scherpe stijging van zijn bonus wekt de indruk dat tenminste één iemand bij de bank heeft opgemerkt dat Kerviel het afgelopen jaar – dat hij afsloot met een reële, zij het verborgen, winst van 1,5 miljard euro – een hoop geld had verdiend voor Société Générale.

Toch weigert de bank te zeggen waarom zij aanvankelijk besloot deze hypercreatieve handelaar rijkelijk te belonen. Ook is er geen antwoord op de vraag wie er precies van op de hoogte was of waren dat Kerviel zo veel geld had verdiend en waarom zijn wonderbaarlijk betere prestaties de alarmbellen niet eerder hebben doen rinkelen.

Voor meer commentaar uit Londen:www.breakingviews.com.Vertaling Menno Grootveld

    • Pierre Briançon