Per ongeluk toch evolutie

Creationist Dallas Ellis zet zijn betoog kracht bij met sinaasappelen. foto AP Associated Press

Creationisten in de Amerikaanse staat Florida hebben zich in hun eigen voet geschoten bij een stemming over de plaats van evolutie in het onderwijs. In een last minute amendement poogden zij de evolutieleer in het curriculum af te doen als ‘slechts een theorie’. Maar het gevolg is dat ‘de wetenschappelijke theorie van evolutie’ nu op alle scholen in Florida verplichte lesstof wordt. Voorheen kwam het woord evolutie niet voor in de onderwijsrichtlijnen en daarom konden scholen zelf kiezen of zij de leer wilden onderwijzen of niet. Die tijd is nu voorbij.

De onderwijsraad van Florida stemde deze week met vier tegen drie in met nieuwe richtlijnen, waarin het woord ‘evolutie’ overal is vervangen door ‘de wetenschappelijke theorie van evolutie’. De creationisten trachtten door deze nuance aan te brengen duidelijk te maken dat naast evolutie even goed andere ontstaanstheorieën geldig zouden kunnen zijn. Ze zagen kennelijk over het hoofd dat de evolutietheorie als wetenschappelijke theorie en als fundament van de biologie van een heel andere orde is dan religieuze verklaringen.

In Florida zegt bijna de helft van de bevolking evolutie te accepteren als verklaring voor het ontstaan van het leven, maar evenveel mensen geloven dat het leven op aarde geschapen is door god.

In de onderwijsrichtlijnen staat de relativiteitstheorie van Einstein ook expliciet genoemd als theorie; de zwaartekrachtwetten van Newton worden onderwezen als feit.