nrc.nl/onderwijs

Komt autonomie de leskwaliteit ten goede?

Politici deden precies wat ze niet moesten doen.