Meer zicht op vastgoed-bv’s

Criminelen kunnen zich binnenkort niet meer verschuilen achter buitenlandse vennootschappen bij de aan- en verkoop van onroerend goed. Dat is het gevolg van een nieuwe wet die op 1 juni van kracht moet worden.

Notarissen worden verplicht om de feitelijke eigenaar van een vastgoedobject te traceren bij de koop of verkoop van dat object. Zo wil de overheid belastingontduiking en het witwassen van crimineel geld door vastgoedtransacties tegen gaan. Als de identiteit van de koper of verkoper niet kan worden vastgesteld, zegt fraude-expert Cees Schaap van SBV Forensics, dan mag de notaris de transactie niet uitvoeren.

Eind vorig jaar besprak de Tweede Kamer het wetsvoorstel. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën verwacht dat een brief met de laatste details in maart naar de Kamer gaat.

Uit lopende onderzoeken naar de georganiseerde misdaad blijkt dat criminelen zich vaak verschuilen achter buitenlandse vennootschapsstructuren in belastingparadijzen. Ook in het onderzoek naar vastgoedfraude bij projectontwikkelaar Bouwfonds en Philips Pensioenfonds stuitte justitie op dergelijke constructies.

Folkert Winkel, directeur van het Bureau Financieel Toezicht, beaamt dat de wetgeving erop is gericht beter zicht te krijgen op verdachte transacties in de vastgoedsector. „Nu accepteren we nog dat de feitelijke eigenaar van een vennootschap wordt vertegenwoordigd door een advocaat of een bestuurder van een trust. Dat mag straks niet meer zonder dat de notaris weet wie de belanghebbende achter de vennootschap is.”

„De regels worden aangescherpt en dat vinden wij goed”, zegt Erna Kortlang, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. „Het leidt bij buitenlandse bedrijfsstructuren wel tot veel meer werk. De vraag is wie dit soort onderzoeken gaat betalen.”

Vastgoedfraude: pagina 23