Kromme rugcontrole

Het artikel `Kromme rugcontrole` (W&O 12 januari) bespreekt onderzoek van het Erasmus MC te Rotterdam. De onderzoekers concluderen dat het gerechtvaardigd lijkt de screening (op houding en scoliose) af te schaffen. Voor de onderzoekers bepaalt het aantal uitgevoerde operaties de effectiviteit van de screening. Voor een patiëntenvereniging gaat het eerder om de mogelijkheid van vroege ontdekking en tijdige, adequate behandeling door gespecialiseerde orthopedisch chirurgen.

Voor de effectiviteit van een vroege behandeling met een brace zijn nog geen eensluidende antwoorden, getuige ook het onderzoek van Prof. Albert Veldhuizen van het UMC Groningen en de moeite die de Rotterdamse onderzoekers zelf hebben voldoende jongeren te vinden die willen deelnemen aan een wetenschappelijk onderzoek waarbij zij niet meteen een bracebehandeling krijgen.

Wat wel duidelijk wordt, is een trend dat jongeren met scoliose die voor hun eerste consult bij de orthopedisch chirurg komen een grotere bocht lijken te hebben en ook al snel in aanmerking komen voor een operatie waarvoor in Nederland de wachtlijsten langer worden. Dat een wachttijd van vijf tot zes maanden bij progressieve scoliose een meer ingrijpende operatie met grotere gevolgen met zich meebrengt, is onlangs nog gepubliceerd in een commentaar in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.

De Vereniging van scoliosepatiënten vindt dat genoemd onderzoek via een statistische omweg” zij het wetenschappelijk van opzet, naar de menselijke maat, volstrekt onvoldoende overtuigend bewijs levert om de waarde van systematisch beoordelen van houding op scoliose bij jongeren in de groei, naar het land der fabelen te verwijzen.