In Beeld

CDA-bijeenkomst in de Grote Kerk, Kapelle, 20 februari 2008 Foto Roel Rozenburg Kapelle:11.11.6 CDA-bijeenkomst Grote Kerk in Kapelle. Premier Balkenende. © foto/Roel Rozenburg Rozenburg, Roel

De exegeten van de toekomst gaan zich in elk geval over één kwestie het hoofd breken: de zak aardappelen. Waar duidt die op? Verbondenheid met de aarde? Symbool van het geportretteerde gezelschap? Was het CDA, blijkens de toelichting van de fotograaf hier bijeen, soms een branchevereniging? Of wordt hier de dame met de kap – ook anno 2008 al een anachronisme, hoor! – samen met haar nering in het zonnetje gezet? Die aardappelen zijn nu al een raadsel, laat staan over vijftig jaar, als de mens zich voedt met drie uitgekiende pillen per dag.

Van belang is natuurlijk de man met de streepjesdas op de eerste rij. Naast hem staan zijn ouders. Dit is de premier van alle Nederlanders, althans in theorie. Juist deze week nam hij afstand van een deel van hen door te stellen dat een mens zonder geloof niet kan functioneren. Bedankt! In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd het ons, kinderen op een katholieke school, verboden te spreken over ‘heidenen’ – de onderwijzer formuleerde het anders, maar hij vond het toen nog zeer gangbare woord te normatief. Nu krijgt het jongetje naast de premier te horen dat ongelovigen niet kunnen functioneren. En dat kwetsen van andersdenkenden mag.

Er zijn nog meer raadsels. In dit ooit van andere gelovigen afgepikte huis – voorheen was dit de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk – staan de aanwezigen met hun neus naar de ingang. En waarom staan ze ? Welke herder richt hier het woord tot zijn schapen? Zou het niet handiger zijn als deze kennelijk hooggeplaatste direct van de nu werkeloze kansel sprak? Intrigerend zijn ook de enkelingen die de andere kant op kijken. Waarnaar? En hoezo?Functioneren ze wel?

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Foto ‘In Beeld’

De foto die in de rubriek In Beeld (Zaterdag &cetera, 23 februari, pagina 2) werd besproken, was niet, zoals vermeld, gemaakt op 20 februari 2008 maar op 11 november 2006.