Herfkens hoeft subsidie niet terug te boeken

Oud-minister Eveline Herfkens hoeft de haar ten onrechte uitgekeerde huursubsidie niet terug te betalen. Zij heeft die ontvangen toen zij voor de VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP in New York werkzaam was.

Dit schrijven de ministers Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder hadden zij de mogelijkheid van terugvordering wel nadrukkelijk opengehouden. Inclusief de kosten voor de verhuizing gaat het om een bedrag van 280.000 dollar.

In hun brief aan de Kamer zeggen de ministers nu dat terugvordering „in strijd” zou zijn „met het beginsel van rechtszekerheid”. Uit nader onderzoek van het ministerie is gebleken dat niet duidelijk is komen vast te staan of het ministerie of Herfkens de huursuppletieregeling ter sprake heeft gebracht, toen zij in 2002 bij de VN ging werken. Wel heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken „de huurvergoeding in een brief van november 2002 ongeclausuleerd toegezegd aan mevrouw Herfkens”, aldus Verhagen en Koenders. De regeling was in overeenstemming met het vergoedingenstelsel van het departement voor naar het buitenland uitgezonden diplomaten.

Maar de VN staat dit soort extra vergoedingen niet toe. Al eerder hebben de twee ministers erkend dat zij fout zaten. Zij zullen hun besluit om af te zien van terugvordering heroverwegen als mocht blijken dat Herfkens wist dat een suppletieregeling niet was toegestaan. Van belang voor het beantwoorden van die vraag is een onderzoek dat de UNDP nu verricht. De uitslag van dit onderzoek wordt eind maart verwacht. „Als nadere informatie van de VN daartoe aanleiding geeft zal tot terugvordering worden overgegaan”. Herfkens heeft altijd gezegd dat zij niet wist dat een subsidieregeling niet was toegestaan.

In een schriftelijke reactie op de brief van Verhagen en Koenders zegt Herfkens het zichzelf aan te rekenen „dat ik, in (te) goed vertrouwen, heb nagelaten mij persoonlijk te vergewissen van de verenigbaarheid van de mij aangeboden vergoeding met interne VN-regels”.

Uit het onderzoek van het ministerie blijkt voorts nog dat inclusief Herfkens in totaal achttien medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn gedetacheerd bij een internationale organisatie. Voor tien van hen geldt een extra vergoedingenregeling. Bij één ander dan Herfkens blijkt dat in strijd met de regels te zijn geweest. De Tweede Kamer zal begin maart een debat over deze kwestie houden.