Ex-communist Vogelaar

De biografie van minister Vogelaar zoals afgedrukt in het In Zaterdag & cetera van 16 februari vermeldt dat zij van 1970-1983 lid is geweest van de Communistische Partij Nederland. Met nazi-sympathieën en -collaboratie met de nazi`s hadden de Nederlanders terecht weinig op. Zelfs zij die dit hadden gedaan wegens een persoonlijke noodsituatie (Aantjes) werden hiervoor genadeloos afgestraft. Merkwaardigerwijze wordt collaboratie met de doodsvijand tijdens de koude oorlog gezien als een uiting van progressieve gezindheid, althans in zekere linkse kringen.

Mijns inziens is er geen wezenlijk verschil tussen het lidmaatschap van de N.S.B.voor of tijdens de oorlog en het lidmaatschap van de C.P.N. in de jaren hierna. Voor een hoge regeringsfunctie zou dit soort mensen uitgesloten dienen te zijn.

    • Prof. Em. Dr. A.C. Moulijn