De kracht van krijt

Het artikel over het schoolbord is mij uit het hart gegrepen (`De kracht van krijt, W&O 16 februari). Ik werk als docent aan een lerarenopleiding waar het schoolbord volgens de van bovenaf opgelegde onderwijsideologie een zeer lage status geniet. Het artikel zou de indruk kunnen wekken dat het schoolbord alleen voor bètavakken van betekenis is. Ook voor de sociale wetenschappen is een bord noodzakelijk. Terwijl voorgeprogrammeerde teksten op Power Point vaak ten onrechte de suggestie wekken dat het om vaststaande, eenduidige en `ware` kennis gaat, biedt het schoolbord de mogelijkheid om in discussie met studenten opgekomen bezwaren, aanvullingen en voorbeelden ook meteen te noteren. Kennis en begrippen blijven zo in beweging en voor discussie en meerdere interpretaties vatbaar. Bovendien kun je op een bord begrippen en andere woorden laten staan, waarnaar je later weer kunt verwijzen, wat het greep krijgen op de stof en de gelegde verbanden sterk bevordert. Voor dat laatste is wel een bord nodig dat groot genoeg is, maar helaas is dat bij onze opleiding zelden het geval.

    • Jan de Kievid Utrecht