Correcties

Het artikel `Rol afweersysteem is onverwacht belangrijk bij tandbederf` (W&O 16 februari) gaat niet over tandbederf (cariës), maar over ziekten van het tandvlees en het kaakbot. Wat ook niet klopt, is dat muizen zonder LAMP-2 geen neutrofiele granulocyten maken. Die cellen missen enkel een eiwit.

Het artikel `Oude mannen moeten niet stilzitten` (NRC Handelsblad, Wetenschapspagina 12 februari) verwijst naar een publicatie in Annals of Internal Medicine. Het stuk staat echter in Archives of Internal Medicine.