Subsidie Carré stopgezet, schulden kwijtgescholden

De Amsterdamse wethouder Gehrels van cultuur wil voor 4,3 miljoen euro de schulden van het Koninklijk Theater Carré wegwerken, in ruil voor het stopzetten van de programmeringssubsidie die het theater nu nog van de gemeente krijgt. Het gaat om een schenking van 2,1 miljoen euro en een kwijtschelding van 2,2 miljoen euro op een lening die Carré in 2004 bij de gemeente heeft afgesloten. Tegelijk zou de jaarlijkse subsidie, die nu vijf ton bedraagt, worden beëindigd. De raadscommissie kunst en cultuur komt op 6 maart met een advies over dit voorstel.

Carré is in 2004 in de problemen gekomen door een renovatie die 27 miljoen euro kostte. De gemeente betaalde daarvan iets minder dan de helft. De rest kwam van sponsors en van een lening die Carré afsloot met de vorige cultuurwethouder Hannah Belliot. In diezelfde tijd besloot de gemeenteraad echter tot halvering van de jaarlijkse programmeringssubsidie van 1,1 miljoen euro. „Dat heeft het ons moeilijk gemaakt,” zegt Carré's financiële man Bart van Heugten, „al is het echt niet zo dat we op korte termijn failliet dreigen te gaan.”