nrc.nl

Het aandeel van duurzame energie in het totale energieverbruik in Nederland is gedaald. Dit gaat in tegen de doelstellingen van het kabinet. Hoe realistisch zijn de klimaatdoelstellingen nog? Een discussie tussen de politiek en wetenschap in de podcast nrc.fm.