neerlandistiek.nl

Het lijkt op De Nieuwe Taalgids van vroeger, maar het is een online wetenschappelijk tijdschrift. Sterker, neerlandistiek.nl is het eerste serieuze wetenschappelijke tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde en voor de Middeleeuwen, de taalkunde. Reacties op de site zijn vooral van taalkundigen, dezelfde als voorheen bij De Nieuwe Taalgids. En dat dat voor de wetenschappers even wennen is, blijkt uit de absurd uitgebreide technische toelichting. Inhoudelijk mankeert er echter weinig aan neerlandistiek.nl.

Lees zelf het ‘wetenschappelijk tijdschrift voor de Nederlandse taal- en letterkunde’: www.neerlandistiek.nl