`Jood Medvedev is een ramp voor de Russen`

Moskou. Als de Russische vicepremier Dmitri Medvedev op 2 maart de presidentsverkiezingen wint, heeft dit volgens de nationalistische politicus Nikolaj Bondarik rampzalige gevolgen. Rusland zal geplunderd worden door buitenlandse investeerders, de relaties met Arabische bondgenoten zullen verslechteren en tienduizenden Israëliërs zullen leidinggevende posities krijgen. Dit komt volgens de leider van de afdeling Sint Petersburg van de Russische Partij doordat Medvedev een jood is. Sinds Medvedev door Poetin als zijn opvolger naar voren is geschoven, zijn de geruchten over zijn joodse afkomst toegenomen. De neiging om joden de schuld te geven van Ruslands tegenslagen is een oude Russische traditie. In 1903 werden in een Russische krant de Protocollen van de Wijzen van Zion gepubliceerd, een, zoals later bleek, door de tsaristische geheime politie gefabriceerd pamflet. Daaruit moest blijken dat joden een samenzwering tegen Rusland aan het opzetten waren.