Irene Fortuyn

Dit is het slot van een serie over het uitzicht van Nederland. De vorige afleveringen verschenen in het CS van 15 februari, 8 febaruari, 1 februari en 25 januari. Ze zijn nog te zien op www.nrc.nl/kunst. Volgende week een prijsvraag van Jeanne van Heeswijk.Irene Fortuyn (Geldrop, 1959), voorheen werkend onder de naam Fortuyn/O’Brien, maakt werk waarin de natuur een grote rol speelt. Haar kunst is ook vaak buiten te zien. Ze ontwierp voor Amsterdam een stadspark, voor een Amstelveens ziekenhuis een binnentuin. Ze werkt nu onder meer aan een natuurlijke waterzuiveringsinstallatie in Tilburg en het Reinaldapark in Haarlem. Meer informatie op www.fortuynobrien.com.