Fraudeonderzoek Europarlement

Loos alarm of dynamiet? Olaf, het bureau voor fraudebestrijding van de Europese Unie, gaat uitzoeken of leden van het Europees Parlement fraude hebben gepleegd met geld voor het inhuren van medewerkers.

Routinecontrole, reageert Olaf. Het bureau heeft daartoe een vertrouwelijk intern rapport opgevraagd van het parlement.

Daarentegen omschrijft de Britse liberale EP-lid Chris Davies het interne rapport als „dynamiet”. „Deze beschuldigingen zouden ertoe moeten leiden dat een aantal parlementariërs naar de gevangenis gaat”, zei hij in de Financial Times.

„Het gaat om fraude en verduistering op grote schaal”, aldus Davies. Alleen leden van de begrotingscommissie van het parlement, onder wie Davies, hebben inzage in het rapport.

Het EP laat weten dat het rapport gaat over de manier waarop parlementariërs hun medewerkers betalen. Er is een steekproef gedaan van 167 betalingen in 2004 en 2005. Daaruit is gebleken dat het huidige systeem „te ingewikkeld” is. Er zijn drie manieren waarop parlementariërs medewerkers kunnen inhuren, en ze vallen onder 27 nationale belastingregimes. Het totale budget daarvoor bedraagt 140 miljoen euro per jaar.

Uit het onderzoek zijn volgens het EP geen concrete gevallen van fraude naar voren gekomen. Wel zal de staf van het parlement binnenkort voorstellen doen om de betaling van medewerkers te vereenvoudigen.

Onlangs werd bekend dat de Nederlandse SP een conflict heeft gehad met de staf van het EP over fondsen voor medewerkers die niet volgens de regels waren besteed. De SP moest daarom vorig jaar 320.000 euro terugstorten.