Correcties & aanvullingen

Militairen

In het artikel Militairen gegriefd door brief minister (20 februari, pagina 3) is een deel van een citaat van VMB/NOV-voorzitter Jean Debie weggevallen. Er had moeten staan: „Door vaker op een dergelijke schaal te oefenen vergroot je op zijn minst de kans dat friendly fire minder vaak voorkomt.”

Belasting

Bij de eindredactie van het artikel Multinationals betalen vrijwel geen belasting (21 februari, pagina 1) zijn in enkele passages onjuistheden terechtgekomen.

Het artikel meldt dat bedrijven gebruik maken van ontwijkconstructies die mogelijk zijn gemaakt door de Wet werken aan winst, die op 1 januari 2007 is ingevoerd. Deze mogelijkheden bestonden ook daarvoor al, maar zijn na de invoering van de wet verruimd. Verder werd de winstbelasting niet in de Wet op de vennootschapsbelasting, maar in de Wet werken aan winst verlaagd naar 25,5 procent.

Aan het slot van het stuk is met inkorten een passage weggevallen, waar hoogleraar belastingrecht Edwin Heithuis op reageert. Het gaat om de volgende passage:

‘De Jager repareerde niet alle mogelijke ontwijkconstructies in de wet. Zo kan een Nederlandse multinational nog steeds dubbel profiteren van het verstrekken van een rentedragende lening aan een Franse dochter. In Frankrijk kan de dochter de betaalde rente vervolgens aftrekken. Dankzij de nieuwe wet hoeft het moederconcern in Nederland bovendien geen belasting te betalen over de ontvangen rente.’ Heithuis reageerde hierop door te zeggen: „Iedereen was stomverbaasd toen men van die wijziging hoorde. Een bedrijf betaalt zo dus helemaal geen belasting. Het is onbegrijpelijk dat de Tweede Kamer dit geaccepteerd heeft.”