Weinig te doen in Europarlement

De agenda van de plenaire vergadering van het Europees Parlement is de laatste tijd opvallend leeg, zo klagen enkele Nederlandse europarlementariërs. „Gebrek aan visie bij voorzitter Barroso van de Europese Commissie en het Europees Verdrag dat nog moet worden geratificeerd door de lidstaten zijn daar debet aan”, meent Jules Maaten, fractieleider van de VVD in het europarlement.

Het Europees Parlement vergaderde deze week in Straatsburg. Gisteren stemden de parlementariërs slechts over een enkel voorstel: de EU-eisen voor statistische informatie over inwoners en woningen. „Verder hebben we vooral gedebatteerd over het Verdrag van Lissabon en de erkenning van Kosovo, ook al gaan wij daar niet over”, aldus Maaten. Het is dat het EU-verdrag bepaalt dat het parlement elke maand bijeen komt, anders was de vergadering van deze week volgens Maaten niet echt nodig geweest.

„Dat betekent niet dat we werkeloos rondlopen hier”, zegt Sophie in ’t Veld (D66). De werkdruk hangt volgens haar af van de commissie waarin de parlementariër zit. Zo heeft Justitie het erg druk.

Parlementariërs verwachten overigens dat hun werkdruk na dit jaar wel flink zal toenemen. Het Europees Verdrag moet begin volgend in werking treden nadat het is geratificeerd door nationale parlementen. Het verdrag vergroot het werkterrein van het Europarlement van veertig naar tachtig beleidsterreinen. Maaten: „Dan zul je een enorme toename van nieuwe wetgeving zien.”